PARAFIA
PISARZOWICE

Sakrament Chrztu Świętego

Mauzoleum Facebook

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO


Sakrament Chrztu Świętego

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed przewidywaną uroczystością. W przypadku chrztu dziecka nie mieszkającego na terenie parafii wymagane jest zezwolenie na chrzest z parafii zamieszkania, ponieważ chrzest wszczepia przyjmującego ten sakrament w konkretną wspólnotę parafialną, w której urzeczywistnia się i działa Chrystusowy Kościół.

Chrzest zgłaszają rodzice dziecka lub jego prawni opiekunowie. Sakrament ten udzielany jest ze względu na wiarę Kościoła (ze szczególnym uwzględnieniem wiary rodziców). Udziela się go w nadziei, że dziecko będzie wychowane po katolicku w środowisku, w którym jest wychowywane. Dlatego jeśli nie ma do niej żadnych podstaw (niewierzący rodzice, bądź opiekunowie), chrzest odkłada się aż do czasu jej zaistnienia! (KPK kan. 868 § 1.2.). Oznacza to, że nie udzielamy chrztu dzieciom ludzi niewierzących.

Przychodząc do kancelarii w celu załatwienia formalności związanych z tym sakramentem należy przynieść:

1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.

2. Nazwiska i imiona chrzestnych wraz z adresami ich zamieszkania.

3. Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami.

Chrzestnymi nie mogą być:

■ niewierzący i niepraktykujący,

■ osoby innej religii,

■ pozostający tylko na kontrakcie cywilnym lub związku partnerskim,

■ nie bierzmowani i nie uczęszczający na katechezę szkolną,

■ prowadzący gorszący tryb życia.

Obowiązki:

Obowiązki osób podejmujących funkcję chrzestnego określa szczegółowo prawo Kościoła (KPK kan 872-874). Wszyscy jesteśmy ludźmi wolnymi i sami podejmujemy decyzję jak będziemy żyli; tzn. czy w oparciu o Boże Przykazania, czy też tak, jakby Boga nie było. Musimy jednak pamiętać, że każdy wybór pociąga za sobą określone konsekwencje. Dlatego w pragnienie bycia chrzestnym (od słowa chrzest!) musi być wpisana żywa wiara, przejawiająca się w uczynkach (praktyki religijne). Osoby, które nie praktykują same pozbawiają się przywileju bycia chrzestnym i pretensje mogą mieć jedynie do samych siebie, gdyż jako praktycznie niewierzący nie mogą pomagać rodzicom dziecka w obowiązku wychowywania go w wierze Kościoła.

Parafia Pisarzowice

Raszów - Rędziny - Pisarzowice

Kontakt Z Parafią

To Może Cię Zainteresować:

 • Sedna Testimonial Avatar

  "Historia kościoła w Pisarzowicach"

  Jest to późnogotyckie założenie jednonawowe z wieżą od zachodu, z dwuprzęsłowym prezbiterium nakrytym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. We wnętrzu zachował się rzeźbiony ołtarz z 1525 roku ze sceną Wniebowzięcia NMP, renesansową chrzcielnicą z 1625 roku, a na ścianach płyty nagrobne z lat 1605-1913.

 • Sedna Testimonial Avatar

  "Historia kościoła w Raszowie"

  Najcenniejszym fragmentem kościoła jest mauzoleum hr. von Schaffgotschów z Grodztwa. Znajduje się tu jeden z najliczniejszych i najwartościowszych zespołów sepulkralnych na Dolnym Śląsku. W centrum kaplicy stoją dwie kamienne, piaskowcowe tumby grobowe

 • Sedna Testimonial Avatar

  "Historia kościoła w Rędzinach"

  Według dokumentu fundacyjnego kościół w Rędzinach (Rudigersdorf, Ruhrsdorf, Rohrsdorf) został ufundowany przez Wolfa Schaffgotscha, pana na Chojniku, Kowarach, Radomierzu, Rędzinach i Czarnowie. Budowę rozpoczęto na wiosnę 1592 roku, ukończono w jesieni tegoż roku.