PARAFIA
PISARZOWICE

Rędziny

Raszów Pisarzowice

KOŚCIÓŁ W RĘDZINACH


Rędziny

Niezwykle malowniczo położony, na wysokości ok. 740 m (najwyżej w regionie), mały kościółek.

 • Msze Święte w niedzielę:

  Godzina: 09:00

 • Msze Święte w tygodniu:

  W Środę (Godzina według zapowiedzi)

 • Wysokiej klasy walory krajobrazowe

  Obiekt odrestaurowano siłami Społecznego Komitetu, a we wrześniu 2003 roku odprawiono w kościółku uroczystą mszę z udziałem m. in. dawnych mieszkańców Rędzin, zamieszkałych miejscowość przed 1939

responsive devices

Historia kościoła w Rędzinach

Według dokumentu fundacyjnego kościół w Rędzinach (Rudigersdorf, Ruhrsdorf, Rohrsdorf) został ufundowany przez Wolfa Schaffgotscha, pana na Chojniku, Kowarach, Radomierzu, Rędzinach i Czarnowie. Budowę rozpoczęto na wiosnę 1592 roku, ukończono w jesieni tegoż roku. Wzniesiono ją prawdopodobnie po części na miejscu kościoła romańskiego z 2 poł. XIII wieku(bryły prezbiterium i apsyda wschodnia?). Gruntowne remonty w poł. XIX wieku i latach 70-tych naszego stulecia zatarły pierwotny charakter budowli. Kościół jest orientowany, jednonawowy, z wyraźnie wydzielonymi bryłami: nawy, prezbiterium, wschodniej apsydy- obecnie zakrystii, wieży, kruchty od strony południowej.

Zachował się w kruchcie portal z okresu budowy, nosi on na łuku archiwolty datę 1592, który jednakże mógł w trakcie remontów ulec dyslokacji. Na uwagę zwracają drewniane wykończenia stropów – sklepień nawy i prezbiterium(beczkowe), pokryte deseczkami z polichromią malowaną temperami. Nawę obiegają z trzech stron dwukondygnacyjne, drewniane empory bogato rzeźbione i polichromowane. Zachował się prospekt organowy Schlaga ze Świdnicy z 1851 roku na chórze muzycznym. W dzwonnicy, z trzech dzwonów, do dziś istnieje tylko najmniejszy z nich, fundowany w 1597 przez Annę Barbarę von Seidlitz. Kościół rędziński na przestrzeni wieków służył na przemian protestantom lub katolikom, bądź też – jak miało to miejsce po roku 1818 do 1849 – używany był przez obydwie konfesje.

Pozostałe Kościoły
responsive devices

Zdjęcia:


Parafia Pisarzowice

Raszów -Rędziny - Pisarzowice

Kontakt z Parafią

To Może Cię Zainteresować:

 • Sedna Testimonial Avatar

  "Historia kościoła w Pisarzowicach"

  Jest to późnogotyckie założenie jednonawowe z wieżą od zachodu, z dwuprzęsłowym prezbiterium nakrytym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. We wnętrzu zachował się rzeźbiony ołtarz z 1525 roku ze sceną Wniebowzięcia NMP, renesansową chrzcielnicą z 1625 roku, a na ścianach płyty nagrobne z lat 1605-1913.

 • Sedna Testimonial Avatar

  "Historia kościoła w Raszowie"

  Najcenniejszym fragmentem kościoła jest mauzoleum hr. von Schaffgotschów z Grodztwa. Znajduje się tu jeden z najliczniejszych i najwartościowszych zespołów sepulkralnych na Dolnym Śl��sku. W centrum kaplicy stoją dwie kamienne, piaskowcowe tumby grobowe

 • Sedna Testimonial Avatar

  "Historia kościoła w Rędzinach"

  Według dokumentu fundacyjnego kościół w Rędzinach (Rudigersdorf, Ruhrsdorf, Rohrsdorf) został ufundowany przez Wolfa Schaffgotscha, pana na Chojniku, Kowarach, Radomierzu, Rędzinach i Czarnowie. Budowę rozpoczęto na wiosnę 1592 roku, ukończono w jesieni tegoż roku.