PARAFIA
PISARZOWICE

Sakrament Małżeństwa

Mauzoleum Facebook

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA


Sakrament Małżeństwa

"Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę:

dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!"(Mk 10,6-9)

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa. W innym przypadku konieczne jest zezwolenie proboszcza miejsca zamieszkania. Osoby mieszkające na stałe za granicą (powyżej trzech miesięcy) powinny również dostarczyć takie pozwolenie z parafii na terenie której zamieszkują, lub przedstawić licencję wystawioną przez proboszcza miejsca zamieszkania. Nie ma zatem żadnego znaczenia to, gdzie nupturienci są zameldowani.

W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 3 miesiące przed datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania. (Dane z metryki chrztu i dowodu osobistego powinny być takie samie. W razie różnic należy je skorygować w parafii chrztu).

2. Dowody osobiste.

3. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich.

4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej.

5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach.

6. W przypadku wdowców - akt zgonu współmałżonka.

Rozmowa duszpasterska przed ślubem odbywa się w dwóch etapach:

1. Spisanie protokołu przedślubnego, wystawienie zapowiedzi, oraz inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje trochę czasu, dlatego nie należy przychodzić w tej sprawie tuż przed końcem godzin urzędowania.

2. Druga rozmowa najpóźniej 2 tygodnie przed przewidywanym ślubem (po złożeniu wszystkich dokumentów).

Parafia Pisarzowice

Raszów -Rędziny - Pisarzowice

Kontakt Z Parafią

To Może Cię Zainteresować:

 • Sedna Testimonial Avatar

  "Historia kościoła w Pisarzowicach"

  Jest to późnogotyckie założenie jednonawowe z wieżą od zachodu, z dwuprzęsłowym prezbiterium nakrytym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. We wnętrzu zachował się rzeźbiony ołtarz z 1525 roku ze sceną Wniebowzięcia NMP, renesansową chrzcielnicą z 1625 roku, a na ścianach płyty nagrobne z lat 1605-1913.

 • Sedna Testimonial Avatar

  "Historia kościoła w Raszowie"

  Najcenniejszym fragmentem kościoła jest mauzoleum hr. von Schaffgotschów z Grodztwa. Znajduje się tu jeden z najliczniejszych i najwartościowszych zespołów sepulkralnych na Dolnym Śląsku. W centrum kaplicy stoją dwie kamienne, piaskowcowe tumby grobowe

 • Sedna Testimonial Avatar

  "Historia kościoła w Rędzinach"

  Według dokumentu fundacyjnego kościół w Rędzinach (Rudigersdorf, Ruhrsdorf, Rohrsdorf) został ufundowany przez Wolfa Schaffgotscha, pana na Chojniku, Kowarach, Radomierzu, Rędzinach i Czarnowie. Budowę rozpoczęto na wiosnę 1592 roku, ukończono w jesieni tegoż roku.